Word donateur

Wilt u de sterrenwacht een warm hart toedragen? Iedere gift en donatie is van harte welkom! Donaties worden gebruikt voor de exploitatie van de sterrenwacht. Daaronder vallen algemene operationele gasten voor het openhouden van het gebouw, uitbreiding en onderhoud van de expositie of het opzetten of meedoen aan themadagen.

 

De sterrenwacht voert haar activiteiten uit in overeenkomst met de code Cultural Governance; Deze code garandeert dat culturele en educatieve instellingen een transparant (financieel) beleid voeren. Hoe de sterrenwacht haar beleid heeft gevoerd - en gaat voeren, leest u in onze werkplannen en jaarverslagen die op deze website te downloaden zijn.

 

Sterrenwacht Limburg is een ANBI-instelling; Uw donatie aan ons is daardoor aftrekbaar.

Doneert u € 30,- per jaar
of meer?

Dan wordt u een "Vriend van de Sterrenwacht" (VVS). VVS'ers genieten enkele voordelen.

Vriend van de Sterrenwacht

30,-

Per jaar

Gratis toegang tot de sterrenwacht

Bijwonen van sterrenwacht-activiteiten

Korting op de consumpties en de meeste artikelen van de AstroShop

Gebruik van de apparatuur

U ontvangt regelmatig het digitale blaadje "SterrenSTOF" waarin wij u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen omtrent de sterrenwacht en sterrenhemel.

Donaties en sponoring

 

Sterrenwacht Limburg is een non-profit organisatie die door middel van de exploitatie van een publiekssterrenwacht op de Brunsummerheide de sterrenkunde in populaire zin probeert te verbreiden. Voor de praktische uitvoering is de sterrenwacht afhankelijk van een voldoende financiëel draagvlak. De sterrenwacht genereert inkomsten door middel van een geringe entreeheffing, de verkoop van frisdrank, snacks en de exploitatie van een bescheiden winkeltje. Dit is echter niet genoeg om de exploitatiekosten van de sterrenwacht te dekken. Daarom zijn wij ook afhankelijk van steun uit de hoek van overheden, organisaties en particulieren. De sterrenwacht is altijd op zoek naar sponsoren en donateurs; Zij het door middel van gelden of door middel van sponsoring in natura.

Non-Profit & geheel op vrijwillige basisDe sterrenwacht wordt enkel geëxploiteerd door middel van vrijwillige krachten. Met andere woorden: wij hebben niemand op de loonlijst. Dit zorgt ervoor dat de onkosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Ook zijn wij een non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat de omzet voor de volledige 100% aan de exploitatie van de sterrenwacht wordt uitgegeven. Verder is de sterrenwacht een grote groep van enthousiaste vrijwilligers rijk die de dagelijkse exploitatie op hun schouders neemt.

Transparantie en verantwoordelijkheid

Het bestuur van sterrenwacht Limburg garandeert transparantie en openheid omtrent de exploitatie van de sterrenwacht. Zo zijn de statuten opgezet in overeenkomst met de code cultural governance. Deze overeenkomst garandeert onderandere  een eerlijke en heldere bestuursvoering en dwingt verantwoording af naar haar stakeholders. Het bestuur zorgt verder voor een heldere financiële huishouding. Dit laat zij zien door middel van het publiceren van de nodige stukken zoals een jaarlijks werkplan, jaarverslag, begroting en resultaatrekening.

ANBI

Sterrenwacht Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI-installing. Dat wil zeggen dat uw giften aan sterrenwacht Limburg aftrekbaar zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de ANBI-site van de belastingdienst.

 

ANBI gerelateerde gegevens

Naam: Stichting Sterrenwacht Limburg

RSIN/Fiscaal nummer:
851294066

Bezoekadres: Schaapskooiweg 95, 6414 EL, Heerlen

Doelstelling van de stichting: Beoefenen en verbreiden van de sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin.

Beleidsplan & financiele verantwoording van de stichting: Het actuele beleidsplan van de sterrenwacht is omschreven in het werkplan van dit jaar. Zie het kopje "Documenten" hieronder om het werkplan in te zien.

Overzicht van de aktiviteiten: Deze worden gepubliceerd op deze website (www.sterrenwacht.nl), op onze Facebook en Twitter pagina.

Beloningsbeleid: Sterrenwacht Limburg werkt 100% met vrijwilligers. Dat is inclusief het bestuur. De stichting heeft ook niemand in dienst. Er vind dus voor geleverd werk geen enkele vorm van beloning plaats.

Actueel bestuur van Sterrenwacht Limburg

 

Christian Mass: Voorzitter

Erik Essers: Secretaris

Kay van Rooijen: Penningmeester

Kai Gerards: Algemeen bestuurslid

Maarten Ritzen: Algemeen bestuurslid

 

 

Kaartgegevens
Kaartgegevens ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
KaartgegevensKaartgegevens ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kaartgegevens ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kaart
Satelliet
500 m 

Locatie

Schaapskooiweg 95, Heerlen

Telefoon

+31 (0)45 820 00 64

 

Alleen gedurende openingstijden

Openingstijden

Elke vrijdag van 19:30 - 23:00 uur

in de zomermaanden ook enkele zondagen open